You need to enable javascript to use this website!

 

Försäljningsinformation och återbetalningar

Prisinformation och moms

Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna, försäljningsprincipen och vilka produkter som är tillgängliga i webbutiken utan någon förvarning. Om något pris eller någon produktinformation på vår webbplats är uppenbart felaktig förbehåller vi oss rätten att korrigera priset eller häva köpet och återbetala pengarna om produkten redan har betalats.

Beroende på vilket land du är bosatt i kan moms tillkomma när du handlar av oss. Det totala priset, inklusive eventuell moms, visas alltid innan du godkänner ett köp.

Personer som är under 18 år tillåts inte att handla av oss utan att vi har fått ett godkännande därtill av någon laglig vårdnadshavare.

Köp och licenser

Alla köp är programvarutjänster som levereras elektroniskt i form av en programvarulicens såvida inte annat uttryckligen anges. Köpta programvarulicenser kan användas när programvarans installationsfiler hämtas från vår webbplats. Alla köpta licenser är tidsbegränsade programvaruprenumerationer. Under den tid som licensen gäller har köparen rätt att använda aktuell programvara. Alla programvarulicenser är också begränsade till en specifik licensbegränsning som begränsar antalet installationer eller användare som programvaran tillåts att skydda. Programvarulicensen kan också ha andra begränsningar när det gäller i vilken miljö licensen är giltig. Detta anges när tjänsten köps. Vi förbehåller oss rätten att avbryta missbrukade licenser utan återbetalning om programvaruprenumerationen har gällt i över en månad men självklart är vi i första hand fokuserade på att förse våra kunder med en bra tjänst.

Teknisk support

Vi tillhandahåller teknisk support via e-post och telefon under kontorstider för programvarulicenser som har köpts av oss. Beroende på vilken typ av supportfall det gäller kan det hända att kunder endast kan kontakta oss via e-post i supportärenden eller också hänvisar vi dem direkt till programvarutillverkaren. Sådan kontakt kan vara begränsad att endast omfatta e-post eller tillverkarens webbplats samt på engelska.

Återbetalningsprincip och ångrade köp

Om du har köpt något och vill ha en återbetalning kontaktar du vår försäljningsavdelning.

Vi följer och stöder den svenska Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) och vi följer också Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid tvister.

Enligt svensk lag har privatpersoner rätt att ångra ett köp inom 14 dagar efter det att varan mottagits. Eftersom vi tillhandahåller en prenumerationstjänst med elektronisk leverans anses tjänsten vara startad och levererad när ett onlineköp har slutförts och betalningen har reserverats eller dragits från ditt konto.

Om du, efter att du har kontaktat oss, beviljas en återbetalning återför vi betalningen till ditt konto. Om köpet gjordes med ett kreditkort eller via en direkt banköverföring i vår webbutik återförs betalningen till det konto som då användes. Beroende på din bank, eller utfärdaren av ditt kreditkort, kan det ta några arbetsdagar innan den återförda betalningen är tillgänglig eller visas när du granskar kontots status.